• Adresář /tmp/drutex-33e84a94a80fcc2c3848f6807dbd99c2-1 byl vytvořen.
  • Adresář /tmp/drutex-33e84a94a80fcc2c3848f6807dbd99c2-2 byl vytvořen.

Fokuzace svazku magnetickou čočkou

Obr. 1: Fokuzační účinek magnetické čočky.Obr. 1: Fokuzační účinek magnetické čočky.

Rotačně souměrné magnetické pole vytvořené proudem v kruhovém závitu nebo ve válcové cívce působí na dráhy elektronů v blízkosti osy symetrie podobně jako skleněná spojná čočka na světelné paprsky (dráhy fotonů). Tento účinek je složitým důsledkem toho, že magnetické pole působí na pohybující se elektron silou, která je úměrná radiální složce indukce pole TeX Embedding failed! a kolmé složce rychlosti elektronu TeX Embedding failed!, a má směr kolmý k oběma těmto vektorům (je jejich vektorovým součinem). V obrázku je vektor této síly kolmý k nákresně. Způsobuje, že elektrony kolem osy také obíhají jistou (tangenciální) rychlostí. Protože je to rovněž pohyb v magnetickém poli vzniká další složka síly kolmá k oběma vektorům, tj, nyní radiální. Dá se ukázat, že směřuje vždy k ose, – magnetická čočka je proto vždy „spojná“ (magnetická „rozptylka“ neexistuje). Obr. 1 naznačuje konstrukci magnetické čočky, tj. válcovou cívku uvnitř feromagnetického válce se dvěma čely.