Dynamické rázové testování tenkých vrstev

Dynamické rázové testování tenkých vrstev - detail

V současné době jsme jedním ze dvou pracovišť v Česku, které nabízí charakterizaci tvrdých otěruvzdorných povlaků dynamickým rázovým testerem.

Pro charakterizaci odolnosti tvrdých otěruvzdorných nanokompozitových a multivrstvových povlaků a monovrstev, určených pro dynamická zatížení, používáme dynamický rázový test. Rázové testování povlaků bylo navrženo Knotkem a kol. v roce 1990. Během testování je povrch vzorku cyklicky zatěžován wolfram-karbidovou kuličkou. Tento test simuluje širokou škálu tribologických systémů.

Pro testování používáme prototypové zařízení vyvinuté ve spolupráci s Vysokým učením technickým Brno. Rázové testování je používáno k předpovědi únavové pevnosti tvrdých PVD monovrstev a nanokompozitových povlaků.

Test CrN vrstvy na oceli a TiN vrstvy na WC a oceliTest CrN vrstvy na oceli a TiN vrstvy na WC a oceli Test číslovaného vzorkuTest číslovaného vzorku Mikrofotografie na obrázcích ukazují otisky, které vznikly pro různý počet úderů testovací kuličkou do vzorku. U multivrstvových a nanokompozitových povlaků, které jsou pevnější, je vyšší pravděpodobnost jejich lepší funkčnosti než u monovrstev. Cestou ke zvýšení rázové otěruvzdornosti povlaků je zvýšení jejich elasticity pro lepší přizpůsobení se deformované podložce.