Dosahované parametry svarových spojů

Metalografický výbrus zkušebních průvarů

Svary elektronovým svazkem v řezuSvary elektronovým svazkem v řezu

Profily svarů v závislosti na výkonu svazkuProfily svarů v závislosti na výkonu svazku

U nejběžněji zpracovávaného materiálu, nerez oceli, dosahujeme hloubky průvaru přes 10 mm při rychlosti svařování 10 mm/s. Tepelně ovlivněná oblast má i při nejhlubších průvarech šířku menší než dva milimetry (viz obrázek vpravo).