Depozice a testování tenkých vrstev

Řez Mo/Si multivrstvou deponovanou v naší laboratoři (TEM)

Tenké vrstvy připravujeme pomocí magnetronového naprašování na komerční naprašovačce LEYBOLD-HERAEUS Z 550. Může být naprašován jakýkoliv materiál, ze kterého je možné vyrobit terč s výše uvedenými rozměry. Rozmezí tlouštěk deponovaných vrstev je od jednotek nanometrů po jednotky mikrometrů. Jsme schopni deponovat i multivrstvy, např. multivrstvové molybden/křemíkové systémy, které mohou být použity pro rentgenové záření v rozmezí vlnových délek od 12 nm do 30 nm. Pro charakterizaci odolnosti tvrdých otěruvzdorných nanokompozitových a multivrstvových povlaků a monovrstev, určených pro dynamická zatížení, používáme dynamický rázový test.

 • Multivrstvy pro rentgenovou optiku

  Řez Mo/Si multivrstvou deponovanou v naší laboratoři (TEM)
  Aktualizováno před 10 let 42 týdnů

  Deponujeme multivrstvové molybden/křemíkové systémy, které mohou být požity pro rentgenové záření v rozmezí vlnových délek od 12 nm do 30 nm. Maximální hodnoty odrazivosti dosahují až 70 % pro kolmý dopad.

 • Dynamické rázové testování tenkých vrstev

  Dynamické rázové testování tenkých vrstev - detail
  Aktualizováno před 10 let 42 týdnů

  V současné době jsme jedním ze dvou pracovišť v Česku, které nabízí charakterizaci tvrdých otěruvzdorných povlaků dynamickým rázovým testerem.

  Pro charakterizaci odolnosti tvrdých otěruvzdorných nanokompozitových a multivrstvových povlaků a…

 • Depozice a testování tenkých vrstev

  Řez Mo/Si multivrstvou deponovanou v naší laboratoři (TEM)
  Aktualizováno před 10 let 41 týdnů

  Tenké vrstvy připravujeme pomocí magnetronového naprašování na komerční naprašovačce LEYBOLD-HERAEUS Z 550. Může být naprašován jakýkoliv materiál, ze kterého je možné vyrobit terč s výše uvedenými rozměry. Rozmezí tlouštěk deponovaných vrstev je od…