Rozvoj aparatury pro mikroobrábění elektronovým svazkem

NadpisRozvoj aparatury pro mikroobrábění elektronovým svazkem
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2004
AuthorsZobač, M.
Secondary AuthorsMüllerová, I.
Conference NamePDS 2004 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky
PublisherÚPT AV ČR
Conference LocationBrno
ISBN Number80-239-4561-0