%0 Conference Paper
%B PDS 2006 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky
%D 2006
%T Inovace elektronové svářečky
%A Martin Zobač
%E I. Müllerová
%C Brno
%I ÚPT AV ČR
%P 59–60
%@ 80-239-7957-4