1996

[Anonym]  Metody analýzy povrchů–-elektronová mikroskopie a difrakce. Metody analýzy povrchů–-elektronová mikroskopie a difrakce, Praha: Academia, 1996, ISBN 80-200-0329-0.
Kolařík, V.  Metody analýzy povrchů–-elektronová mikroskopie a difrakce. Metody analýzy povrchů–-elektronová mikroskopie a difrakce, Praha: Academia, 1996, s. 67–90, ISBN 80-200-0329-0.
Lenc, M. - Lencová, B.  Metody analýzy povrchů–-elektronová mikroskopie a difrakce. Metody analýzy povrchů–-elektronová mikroskopie a difrakce, Praha: Academia, 1996, ISBN 80-200-0329-0.