Studium

Studium

Naše oddělení je školícím pracovištěm pro celou řadu fyzikálních oborů. Ve spolupráci s vysokými školami vytváří akreditované studijní programy. V rámci těchto programů mohou být na pracovištích Ústavu přístrojové techniky školeni studenti pro doktorské (PhD) a magisterské studium. V následující tabulce jsou uvedeny studentské kvalifikační práce, které byly realizovány nebo probíhají na našem pracovišti.

Nadpis Jméno vedoucího Jméno studenta
Řízení a diagnostika elektronového svazku pro pokročilé technologie prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. Ing. Martin Zobač Doktorské práce
Studium vlastností Wienova filtru prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. Ing. Ivan Vlček Doktorské práce
Zobrazení svarů v elektronové svářečce Ing. Jan Dupák, CSc. Martin Zobač Diplomové práce
Charakterizace nanostruktur deponovaných PVD a CVD technologiemi Ing. Jaroslav Sobota, CSc. Ing. Tomáš Fořt Doktorské práce
Studium interakce elektronového svazku a materiálu při mikroobrábění Ing. Jan Dupák, CSc. Libor Dupák Diplomové práce