Zobrazení svarů v elektronové svářečce

VSKP
Jméno studenta: 
Martin Zobač
Student: 
zobac
Jméno vedoucího: 
Ing. Jan Dupák, CSc.