Studium vlastností Wienova filtru

VSKP
Jméno studenta: 
Ing. Ivan Vlček
Student: 
iv
Jméno vedoucího: 
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.