Slavnostní poklepání základního kamene laboratoří ALISI

Budova ALISI

V doprovodu inspirujících múz symbolizujících harmonickou propojenost základního a aplikovaného výzkumu proběhlo dne 19. dubna 2010 v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. slavnostní poklepání základního kamene laboratoří ALISI. Tím byla veřejně zahájena realizace projektu ALISI. Programu se zúčastnila řada významných hostů v čele s předsedou Akademie věd České republiky.

Samotného poklepání kamene se ujali předseda AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. dr.h.c., zástupce MŠMT Dr. David Uhlíř, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Václav Božek, CSc., zástupkyně ředitele nových laboratoří ALISI Ing. Ilona Müllerová, DrSc. a prorektor Masarykovy univerzity prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. s prorektorem VUT prof. RNDr. Michalem Kotoulem, DrSc. Všichni pak ve svých projevech vyjádřili potěšení a radost z úspěchu tohoto projektu a popřáli do jeho realizace hodně štěstí.

Více na stránkách projektu ALISI.

Tagy: