Biblio

Export 147 results:
Sort by: Autor Keyword Nadpis [ Typ  (Asc)] Rok
Journal Article
Kienle, M. - Plies, E.  Simulation of an aberration–compensated parallel beam shift for fast electron-beam welding. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Elsevier, A 427, 1999, s. 282–287.
Reverter, F. - Li, X. - Meijer, G.C.M.  Stability and accuracy of active shielding for grounded capacitive sensors. Measurement Science and Technology, , 17 (11), 2006, s. 2884-2890, ISSN 1361-6501, DOI 10.1088/0957-0233/17/11/004.
Králík, T. - Hanzelka, P. - Zobač, M. - Musilová, V. - Fořt, T. - Horák, M.  Strong Near-Field Enhancement of Radiative Heat Transfer between Metallic Surfaces. PHYSICAL REVIEW LETTERS, ONE PHYSICS ELLIPSE, COLLEGE PK, MD 20740-3844 USA: AMER PHYSICAL SOC, 109, 2012, ISSN 0031-9007, DOI 10.1103/PhysRevLett.109.224302. Abstract
Baker, R.J. - Johnson, B.P.  Sweep circuit design for a picosecond streak camera. Measurement Scientific Technologies, , 1994, s. 408–411.
Jiles, D.C. - Atherton, D.L.  Theory of ferromagnetic hysteresis. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Elsevier, 61, 1986, ISSN 0304-8853, DOI 10.1016/0304-8853(86)90066-1. Abstract
Belyaev, G.E. - Roudskoy, I.V. - Gardáesb, D. - Aussetn, P. - Olivier, A.  Tomography reconstruction of the intensity distribution in a beam cross-section using optical diagnostics. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, , vol. 578, 2007, s. 47–54, DOI 10.1016/j.nima.2007.05.205.
Hrabovský, M. - Kopřiva, M. - Kubínek, R.  Uplatnění svařování elektronovým svazkem v přístrojové technice. Jemná mechanika a optika, , roč. 50, 2005, s. 5–7, ISSN 0447-6441.
Miscellaneous
Thesis
Lencová, B.  Metody elektronové optiky pro elektronovou litografii. Brno: Ústav přístrojové techniky čSAV Brno, 1988.
Dupák, L.  Studium interakce elektronového svazku a materiálu při mikroobrábění. Brno: Fakulta strojního inżenýrství VUT v Brně, Ústav fyzikálního inżenýrství, 2005.
Zobač, M.  Zobrazování svarů v elektronové svářečce. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT v Brně, Ústav radioelektroniky, 1998.