Studium interakce elektronového svazku a materiálu při mikroobrábění

NadpisStudium interakce elektronového svazku a materiálu při mikroobrábění
Publication TypeThesis
Year of Publication2005
AuthorsDupák, L.
UniversityFakulta strojního inżenýrství VUT v Brně, Ústav fyzikálního inżenýrství
CityBrno
Thesis Typemasters