PDS 2004 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky

NadpisPDS 2004 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2004
Secondary AuthorsMüllerová, I.
Conference NamePDS 2004
PublisherÚPT AV ČR
Conference LocationBrno
ISBN Number80-239-4561-0