%0 Thesis
%D 2005
%T Studium interakce elektronového svazku a materiálu při mikroobrábění
%A Dupak, L.
%C Brno
%I Fakulta strojního inżenýrství VUT v Brně, Ústav fyzikálního inżenýrství
%9 masters