%0 Journal Article
%J Vesmír
%D 2009
%T Elektronový svazek v moderní výrobě
%A Martin Zobač
%A Ivan Vlček
%P 252–253
%V 88