2006

Zobač, L. - Zobač, M.  Kryochirurgický přístroj pro jemné operace. Jemná mechanika a optika, , 51, 2006, s. 13–15, ISSN 0447-6441.

1965

1954