2006

2004

Zobač, M.  Rozvoj aparatury pro mikroobrábění elektronovým svazkem. PDS 2004 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky, Brno: ÚPT AV ČR, 2004, s. 65–70, ISBN 80-239-4561-0.
Zobač, M.  Mikroobrábění elektronovým svazkem. PDS 2003 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky, Brno: ÚPT AV ČR, 2004, s. 67–72, ISBN 80-239-2268-8.

2003

Zobač, M.  Marking of Welded Pieces Using Continuous or Pulsed Electron Beam. Proceedings of the 7th International Conference on Electron Beam Technologies, Varna: Bulgarian Academy of Sciencies, 2003, s. 191–197.

2002

Zobač, M.  Mikroobrábění elektronovým svazkem. PDS 2002 Sborník prací prezentovaných na Semináři doktorandů oboru Elektronová optika, Brno: ÚPT AV ČR, 2002, s. 49–50, ISBN 80-239-9915-5.

2001

1998

Zobač, M.  Zobrazování svarů v elektronové svářečce. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT v Brně, Ústav radioelektroniky, 1998.