2006

Zobač, M.  Inovace elektronové svářečky. PDS 2006 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky, Brno: ÚPT AV ČR, 2006, s. 59–60, ISBN 80-239-7957-4.

2004

Daněk, L.  Kalibrace vychylovacího pole litografu řady BS600 vyużitím reżimu REM. PDS 2003 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky, Brno: ÚPT AV ČR, 2004, ISBN 80-239-2268-8.
Zobač, M.  Rozvoj aparatury pro mikroobrábění elektronovým svazkem. PDS 2004 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky, Brno: ÚPT AV ČR, 2004, s. 65–70, ISBN 80-239-4561-0.
Zobač, M.  Mikroobrábění elektronovým svazkem. PDS 2003 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky, Brno: ÚPT AV ČR, 2004, s. 67–72, ISBN 80-239-2268-8.

2002

Müllerová, I.  Mikroskopie pomalými elektrony. Metody analýzy povrchů: Iontové, sondové a speciální metody, Praha: Academia, 2002, ISBN 80-200-0594-3" PAGES = "383-–455.
Zobač, M.  Mikroobrábění elektronovým svazkem. PDS 2002 Sborník prací prezentovaných na Semináři doktorandů oboru Elektronová optika, Brno: ÚPT AV ČR, 2002, s. 49–50, ISBN 80-239-9915-5.