Zaměření skupiny

Začlenění skupiny speciáních technologií v rámci ÚPTZačlenění skupiny speciáních technologií v rámci ÚPT

Skupina speciálních technologií se zabývá vývojem technologií, jejich aplikací a konstrukcí technologických zařízení pro vytvoření nezbytného zázemí pro stavbu elektronově optických přístrojů pracujících ve vakuovém, resp. ultravakuovém prostředí.

Mezi tyto technologie patří především:

  • svařování a mikroobrábění elektronovým svazkem,
  • pájení ve vakuu,
  • vývoj a výroba vakuových průchodek,
  • magnetronové naprašování,
  • charakterizace tenkých vrstev impaktním testerem.

V oblasti nerozebiratelného spojování materiálů byla vypracována například metoda spojování kovů s křehkými nekovovými materiály pájením tvárnými aktivními pájkami a způsob svařování kovových materiálů s rozdílnými fyzikálními vlastnostmi pomocí elektronového svazku. Byl realizován funkční vzor stolní elektronové svářečky určené pro svařování dílů v přístrojové technice.

Pomocí magnetronového naprašování vytvářme povlaky např. z těchto materiálů: Al, Si ,Mo, Ti, Ni, Ag, C, ITO, Nb, W, TiN, Si__3__N4, SiO2 a jejich kombinací. Byla zvládnuta příprava multivrstvých systémů použitelných v oblasti rentgenové optiky s nanometrovými tloušťkami jednotlivých dvouvrstev o sumární tloušťce desetin mikrometru s přesností v oblasti desenin nm. Spolupráce s ovrstvovacími centry v ČR vedla ke zkoumání perspektivních povlaků uhlíku, nitridu uhlíku a nanostrukturovaných multivrstev a nanokompozitů na bázi uhlíku pro nástroje. V současné době jsme jediným pracovištěm v ČR nabízející charakterizaci tvrdých otěruvzdorných povlaků dynamickým impaktním testerem.