Vítejte na stránkách Skupiny speciálních technologií

Skupina speciálních technologií je součástí oddělení elektronové optiky Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. v Brně. Zabývá se především vývojem technologií a konstrukcí technologických zařízení, které představují nezbytné zázemí pro stavbu elektronově optických přístrojů pracujících ve vakuovém, resp. ultravakuovém prostředí. Mezi tyto technologie patří především svařování a mikroobrábění elektronovým svazkem, pájení ve vakuu, vývoj a výroba vakuových průchodek, apod.

Skupina se dále zabývá magnetronovým naprašováním a charakterizací tenkých vrstev. Vytváříme povlaky (např.Al, Si ,Mo, Ti, Ni, Ag, C, ITO, Nb, W, TiN, Si__3__N__4__, SiO__2__ a jejich kombinace). Připravujeme multivrstvé systémy pro rentgenovou optiku s nanometrovými tloušťkami dvouvrstev o sumární tloušťce desetin mikrometru